Tevreden klant Kendall Mason

 

“Kendall Mason is als geen ander in staat om de wensen van ondernemers om te zetten in het juiste product. Ze zijn proactief, denken mee met de klant en adviseren producten waar ik achter sta als ondernemer.”

Martijn Pennekamp Ikwordzzper

Het Register Belastingadviseurs (RB) is het resultaat van de krachtenbundeling tussen het College Belastingadviseurs (CB) en de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB). Met ingang van 1 januari 2011 zijn deze verenigingen gefuseerd en als RB verder gegaan. Het RB is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van de ruim 7.200 aangesloten leden. Het RB overlegt intensief met overheid en politiek en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening.

 

TSN Thuiszorg is een landelijke, door de overheid erkende thuiszorgorganisatie, met een sterke lokale verankering. Ruim 10 jaar geleden is TSN Thuiszorg opgericht door zorgverleners die ervan overtuigd waren dat thuiszorg efficiënter en beter kon worden georganiseerd, met als resultaat meer tijd en kwaliteit voor de zorg aan mensen die dat hard nodig hebben. Onze missie is duidelijk: TSN Thuiszorg biedt haar cliënten een superieure vorm van dienstverlening, gericht op een zolang mogelijk verblijf in de eigen thuissituatie.

 

De Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) bestaat sinds 2002 en is uitgegroeid tot de grootste onafhankelijke belangenbehartiger voor zelfstandige ondernemers. De vereniging is georganiseerd als koepelorganisatie voor branche- en beroepsorganisaties en netwerkorganisaties van zzp’ers. PZO voert een cruciale rol in de politieke lobby voor zelfstandigen in Den Haag en Brussel. De algemene doelstelling van PZO is het behartigen van de belangen van haar leden. De vereniging telt op dit moment circa 22.000 leden.

 

Vitras/CMD biedt al ruim vijftig jaar in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht in hoofdzakelijk 13 gemeenten met daarbinnen 47 kernen een breed palet aan zorg, hulpverlening, advies, servicediensten, ondersteuning en hulpmiddelen. Wij zijn regisseur en deskundige en betrouwbare partner in het netwerk van zorg en dienstverlening. Daarbij voeren we kernactiviteiten zelf uit; voor andere taken hebben we samenwerkingsovereenkomsten met netwerkpartners. In ons werk is zichtbaar dat de combinatie van onze kernactiviteiten een meerwaarde heeft voor cliënten, medewerkers en financiers.

 

Op initiatief van onder andere CUMELA Nederland, LTO Nederland, de VHG, CNV BedrijvenBond en FNV Bondgenoten werden in 2004 al die agrarische en groene sociale fondsen ondergebracht in drie clusters: Pensioen, Verzekeren en Arbeidsmarktbeleid. Dit samenwerkingsverband voor de agrarische en groene sociale regelingen kreeg de naam Colland. Colland staat voor Collectief, Land- en Tuinbouw in Holland. Eén duidelijke, herkenbare naam voor alle regelingen. En met de knotwilg als beeldmerk, werd Colland in de opvolgende jaren een herkenbaar gezicht van alle agrarische en groene sociale regelingen. Met Colland kon 1 loket worden geboden voor alles wat te maken heeft met pensioen, verzekeren en arbeidsmarktbeleid. 

 

De Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching is de beroepsvereniging van Professioneel Begeleiders. De vereniging biedt ruim 30 jaar inhoud en kwaliteit, opleiding en scholing, 2400 vakgenoten, regionale afdelingen en belangenbehartiging. De missie van de LVSC: dé expert zijn in het bevorderen en bewaken van de ontwikkeling en kwaliteit van het vakgebied en de professioneel begeleider zelf.

 

“Dutch Training Professionals” richt zich op de uitwisseling van kennis en ervaring, alsmede netwerken binnen het vakgebied Training & Coaching.

 

De leden hebben passie voor het vak dat ze beoefenen en zijn continu bezig om deze energie om te zetten in verdere professionalisering van het trainersvak.

 

De stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches, is de beroepsorganisatie van beroepscoaches en anderen bij wie coaching een belangrijk onderdeel van hun werk is. De missie van de NOBCO is om leidend te zijn bij de ontwikkeling van coaching als professie en een bijdrage te leveren aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching in de samenleving.

 

De Verenigde Maakindustrie Oost (VMO) is dé belangenvereniging voor alle industriële maakbedrijven en kennisdragers in de maakindustrie in Oost Nederland. De VMO bestaat uit meer dan 170 bedrijven en kennisdragers en zijn allen uitsluitend afkomstig uit de maakindustrie of daaraan direct gelieerd.

Contact

 
offerte  Meer informatie opvragen!

support  Bel mij direct!

mail   Mail ons

tel   Bel: 0031(0)35-6942195

Kendall Mason’s Blog

Lees meer